PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG

 • Tầng hầm có độ sâu từ 1.0 đến 1.5m so với Code vỉa hè tính 150% diện tích.
 • Tầng hầm có độ sâu từ 1.5 đến 2.0mso với Code vỉa hè tính 170% diện tích.
 • Tầng hầm có độ sâu lớn hơn 2.0m so với Code vỉa hè tính 200% diện tích.
 • Phần diện tích có mái che tính 100% diện tích. (Trệt, lửng, lầu 1, lầu 2, 3 …, sân thượng có mái che)
 • Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước và sân sau tính 50% diện tích (gồm : sân thượng, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT).
 • Mái BTCT tính 50% diện tích.
 • Mái Tole tính 30% diện tích– Tính theo mặt nghiêng
 • Mái ngói vì kèo sắt tính 70% diện tích – tính theo mặt bằng nghiêng.
 • Mái ngói BTCT tính 100% diện tích – tính theo  mặt nghiêng.
 • Sân trước và sân sau tính 50% diện tích ( trong trường hợp sân trước và sân sau có móng- đài cọc- đà kiềng tính 70% diện tích).
 • Ô trống trong nhà có diện tích < 8m2tính 100% diện tích.
 • Ô trống trong nhà có diện tích >8m2 tính 50% diện tích.
 • Khu vực cầu thang tính 100% diện tích.
 • Giải pháp thi công Móng Băng (không bao gồm cừ tràm nếu có), phần móng tính 50% diện tích tầng trệt.
 • Giải pháp thi công Móng Cọc (không bao gồm cọc BTCT), phần móng tính 30% diện tích tầng trệt. Nếu đổ BT sàn trệt, phần móng tính 50% diện tích tầng trệt.
 • Giải pháp thi công Móng Bè (không bao gồm cừ tràm nếu có), phần móng tính 50% diện tích tầng trệt.
 • Giải pháp thi công Móng Đơn (không bao gồm cừ tràm nếu có), phần móng không tính thêm .

CÁC ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH

 • Đường xe vận chuyển 5m3 vào tận công trình được
 • Nhà phố thông dụng có 1 mặt tiền
 • Nhà không có tầnghầm
 • Nhà không lắp thang máy
 • Nhà phố quy mô tối đa không tính thêm hệ số nhà cao tầng
  • Quy mô 1: tầng 1, tầng 2, tầng 3,4, sân thượng
  • Quy mô 2: Tầng 1, tầng 2,3,4, sân thượng mái

​1. ​Hệ số 1: Điều kiện vận chuyển

Điều kiện vận chuyển ảnh hưởng rất nhiều đến kinh phí công trình, nếu nhà bạn rơi vào các trường hợp sau đây thì tính toán thêm cách hệ số này vào.

 • Lộ giới đường từ 1 mét đến < 2 mét: 10% diện tích thi công
 • Lộ giới đường từ 2 mét đến < 3 mét: 8% diện tích thi công
 • Lộ giới đường từ 3 mét đến < 4 mét: 5% diện tích thi công

2.Hệ số 2: Điều kiện kiến trúc công trình

 • Nhà có 4 mặt tiền hoặc biệt thư đơn lập, tính thêm 15% diện tích thi công
 • Nhà có 3 mặt tiền hoặc biệt thư song lập, tính thêm 10% diện tích thi công
 • Nhà có 2 mặt tiền, tính thêm 5% diện tích thi công
 • Nhà có 1 mặt tiền (nhà phố thông dụng), không tính thêm diện tích.

​3. Hệ số 3: Điều kiện khác

 • Nhà có lắp thêm thang máy, tính thêm 3% diện tích thi công
 • Nhà cao tầng (từ 5 đến 7 tầng) tính thêm 5% diện tích cho mỗi sàntính từ sàn thứ 5 đến sàn thứ 7
 • Nhà cao tầng (từ 8 đến 10 tầng) tính thêm 10% diện tích cho mỗi sàntính từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 10
 • Nhà có mật độ xây dựng tường dày đặt, nhiều vệ sinh như khách sạn, phòng cho thuê, tính thêm 10 % diện tích mỗi sàn có mật độ xây dựng cao