QUY TRÌNH SỬ LÝ HỒ SƠ XIN PHÉP

1.Tư vấn

– Đất xin phép xây dựng là đất thổ cử

– Phải nắm được mật độ xây dựng của khu

– Quy định lộ giới xây dựng theo quyết định 135/2017

– Kiểm tra chứng chỉ quy hoạch xây dựng của khu đất

2.Ký hợp đồng

3.Chuẩn bị hồ sơ

4.Nhận đặt cọc

5.Vẽ xin phép ( 5 Ngày kể từ ngày nhận đặt cọc)

6.Có biên nhận

7.Hoàn thành

BẢNG GIÁ XIN PHÉP XÂY DỰNG

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CHI PHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI
Nhỏ hơn 100m2 6.500.000 đ
Từ 100m2 – 200m2 7.500.000 đ
Từ 200m2 – 300m2 8.500.000 đ
Từ 300m2 – 400m2 9.500.000 đ
Từ 400m2 – 600m2 10.500.000 đ
Từ 600m2 – 800m2 12.500.000 đ
Từ 800m2 – 1000m2 14.500.000 đ
Lớn hơn  1000m2 Thỏa thuận

Đơn giá tham khảo, có thể thay đổi theo tình hình thực tế tại từng khu vực